ČD Cargo

Client: České dráhy,

Designer: Petr Štěpán


Font: ČD Fedra,

Type: Brand,

Year: 2008